Provincie heeft twee petten op.....

Bij de provincie Fryslân hebben ze twee petten op. Als gedeputeerde Sietske Poepjes haar kan laten fotograferen, dan is ze er als de kippen bij. Als het op daden aankomt, dan wordt het allemaal ineens wat lastiger.

Bovenstaande tweet bevestigt hoe de provincie denkt. Na de introductie van het .FRL domein denkt de provincie dat zij zeggenschap hebben over de verdeling daarvan. Misschien is dat ook zo en wordt er bij elke uitgifte van een domein toch even gebeld met Sietske. Officieel gezien heeft de provincie niets te zeggen over de .FRL domeinen aangezien ze er geen cent voor over hadden.

Dus wel enthousiast domeinen uitdelen maar zelf was Sietske Poepjes niet zo enthousiast.  Op de vraag of de provincie Fryslân ook over zal gaan op het domein fryslân.frl kon ze niet bevestigend antwoorden. "Niet helemaal, misschien alleen het Friese gedeelte van de site... etc." Dus ondertussen wel Friese domeinen gratis uitdelen aan Qmusic, maar zelf overstappen... Ho maar.